Alpro Wevelgem

Energiebesparing via warmterecuperatie

Alpro is de Europese pionier en marktleider van drinks en voedingsproducten (margarines, desserts en plantaardige variaties op yoghurt en room) op basis van soja. Het bedrijf breidde onlangs zijn gamma uit met drinks gemaakt van amandelen, hazelnoten, rijst, haver en kokosnoot. Op hun site te Wevelgem is Alpro een belangrijke afnemer van elektriciteit, stoom en warm water. Het bedrijf hecht veel belang aan duurzaam ondernemen en investeerde vanuit die visie in een warmtekrachtkoppeling.

Facts and figures

Locatie: Wevelgem (België)
Merk WKK: INNIO Jenbacher
Type WKK: JMS 612
Elektrisch vermogen: 2.000 kWe
Thermisch vermogen: 2.557 kWth
Commissioning: 24/1/2014
Draaiuren WKK in januari 2016: 16.300 uur
Gemiddeld netto vermogen WKK: 1930 kWe (deellast 98%)
Gemiddeld aandeel biogas WKK: 10%
Totaalrendement in 2015: 97%

WKK-oplossing

Na een analyse van de bestaande elektriciteits- en warmtevraag heeft Ecogen een WKK-module met een 12-cilinder gasmotor van INNIO Jenbacher type JMS 612 met een elektrisch vermogen van 2.000 kW geïmplementeerd. Deze WKK-module dekt 75% van de eigen elektriciteitsvraag van het bedrijf. Tegelijkertijd worden stoom en warm water gerecupereerd en opnieuw in het productieproces ingezet. De gasmotor werd geplaatst in de bestaande stookplaats en geïntegreerd in een geluidsvrije omkasting.

De warmtebronnen van de WKK worden maximaal benut in het warmtemanagement van het productieproces van Alpro. Enerzijds komt de warmte van de WKK vrij door recuperatie op de rookgassen en anderzijds op het motorkoelwater, de oliekoeling en de gas-lucht-mengselkoeling.

Aangezien de stoomvraag prioritair is, worden de rookgassen van de WKK in eerste instantie gebruikt voor de stoomproductie van verzadigde stoom. Dit gebeurt op een druk van 13,5 bar via de plaatsing van een recuperatiestoomketel naast de WKK.


Het warme water van de WKK wordt via drie circuits benut:

  • Hoge-temperatuur-warm-water-circuit met een temperatuur van 95°C, afkomstig van de motorkoeling, oliekoeling, en de hoge temperatuur interkoelerwarmte, aangevuld met een eerste rookgaskoeler die de rookgassen na de stoomketel verder koelt.
  • Condensor-warm-water-circuit, voor de opwarming van vers water van 15°C naar 60°C of meer, afkomstig uit een rookgaskoeler (condensor), die de rookgassen verder koelt na de eerste rookgaskoeler.
  • Lage-temperatuur-warm-water-circuit, met een temperatuur van circa 45°C, afkomstig uit de lage temperatuur interkoelerwarmte

Diverse optimalisaties en toepassingen, zoals de plaatsing van de condensor voor de opwarming van het ‘CIP’-water, hebben ervoor gezorgd dat het thermisch vermogen van de WKK in totaal 2.557 kWth bedraagt. De relatieve primaire energiebesparing kan op die manier oplopen tot 35%, met een aanzienlijke CO2-uitstootvermindering als gevolg.

Hernieuwbare WKK

Deze WKK-module biedt de mogelijkheid om het biogas, afkomstig uit het afvalwater van het productieproces, mee te verwerken en om te zetten in groene energie. Het afvalwater uit het productieproces van Alpro wordt verwerkt in een anaerobe waterzuiveringsinstallatie. Het biogas dat hierbij vrijkomt, wordt na een intensieve gasreiniging verder gemengd met aardgas om als brandstof te fungeren voor de WKK-module. Bijgevolg draait de WKK-module gemiddeld op 10% biogas (hernieuwbare energie) en 90% aardgas.


Onze rol: Engineering, bouw en opvolging van de WKK

Aan het partnership tussen Ecogen en Alpro ging uitvoerig overleg vooraf. Net dat is doorslaggevend geweest voor de succesvolle implementatie van de WKK-module. Ecogen was in het project verantwoordelijk voor de integratie van de totale WKK-installatie in de stookplaats, waar ook de inpassing van het biogastraject inclusief de biogasbehandeling deel van uitmaakt. Ook de elektrische inpassing op het interne elektrisch net van Alpro, volgens de vereisten van de netbeheerder, werd door Ecogen uitgevoerd. De opvolging van de WKK verloopt via een intensieve samenwerking tussen Ecogen en het energiemanagement van Alpro. Het toegepaste concept van deze WKK-installatie met optimale warmterecuperatie is hierdoor een geslaagde voorbeeldcase geworden.

Lees het volledige artikel over de vruchtbare samenwerking tussen Ecogen en Alpro
foto

Plaatsing van de recuperatiestoomketel

foto

Recuperatiestoomketel naast de WKK-omkasting.

foto

Rookgaskoeler en condensor.

foto

Installatie biogasbehandeling.

foto

Plaatsing WKK-module JMS 612.